Kontaktinfo på kontaktlærer

Herunder har vi samlet en liste over kontaktlærerne og deres kontaktinformationer.

Irene Christiansen: ic@dhe.dk

Bodil Kassen: bk@dhe.dk

Bo Møller: bm@dhe.dk

Christina Kolby: ck@dhe.dk

Hanne Andersen: ha@dhe.dk

Joan Thorup: jt@dhe.dk

Annemarie Hansen: ah@dhe.dk

Lene Sommer: ls@dhe.dk

Louise Mogensen: lm@dhe.dk

Lene Østergaard: loe@dhe.dk

Steffen Fjordside: sf@dhe.dk

Marianne Lind: ml@dhe.dk

Mads Møller: mm@dhe.dk

Morten Flindt: mf@dhe.dk

Søren Dybdal: sd@dhe.dk

Winnie Brogaard: wb@dhe.dk

Kathrine Nørgaard: kn@dhe.dk

Christina Skåning. cs@dhe.dk

 

Vi har valgt DHE på grund af kreativiteten, gymnastikken og det store fællesskab
Julie og Oline – 10. klasse
Se mere her