Aktivitetsdag på DHE

Onsdag den 24. april 2019 kl. 09:30- 13:00 holder vi aktivitetsdag på DHE

Et samskabelsesprojekt mellem Dansk Husflidsefterskole i Skjern, Handicap og Psykiatri samt Venne- og støtteforeninger på området skaber rum for: Fælles oplevelser, sjov og fælles grin, udvikling individuelt og på tværs, fysisk udfoldelse, sundhed, nysgerrighed, brug af ”Naturens rige” samt ny social viden.

Aktivitetsdagen er et samarbejde mellem medarbejdere og +18 årige fra Å-Center Syd (beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud), botilbuddene Fredensgade og Rosengården (Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme), frivillige fra Venne-og støtteforeninger på området (Å-Center Syds Venner, Tusindfryd 16 og TFG15 Fredensgade) samt medarbejdere og elever fra Husflidsefterskolen i Skjern.

Dagen sluttes af med fællesspisning, sang og uddeling af diplomer – vi glæder os så meget til dagen.

Der har været afholdt planlægningsmøder, hvor alle aktivt har budt ind med ideer til et fantastisk program indeholdende aktiviteter med mixed hold inden for:

 • Unified håndbold
 • Gåtur
 • E-sport
 • Tilskuer
 • Dans
 • Orienteringsløb
 • Pool/brætspil
 • Praktisk hjælper
 • Musik
 • Yoga
 • Tegning/maling

Program for dagen
Kl. 09:30 – 10:00  Velkomst og fællessang
Kl. 10:00 – 11:00   1. runde aktiviteter
Kl. 11:00 – 11:15     Vand/frugt
Kl. 11:15 – 12:15     2. runde aktiviteter
Kl. 12:15 – 13:00    Frokost og tak for i dag

Arrangør:
Den danske Design- og Håndværksefterskole
Å-Center Syds Venner
Foreningen Tusindfryd 16
TFG15 Fredensgades Venneforening

 

På billedet nedenfor ses engagerede elever fra DHE samt aktive unge mennesker fra Rosengården og Å-Center Syd, som alle er med i planlægningsgruppen.

Reader Interactions

Lærerne rykker os helt vildt og giver os udfordringer!
Alberte – 10. klasse
Se mere her

MENU