Efterskole med Anti-mobbepolitik

På DHE har vi vedtaget en Anti-mobbepolitik

Hvad er mobning:

Det kan være svært at skelne mellem mobning og såkaldte almindelige konflikter og uvenskab.

For os er det mobning, når en elev gentagne gange bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere andre elever. Det er mobning når den ene part er svagere og bliver krænket.

Vi tager mobning meget alvorligt på DHE, og vil gøre alt hvad vi kan for at forebygge og behandle mobning.

 

Hvordan forebygger vi mobning:

Mobning forebygges ved øget kendskab til hinanden på tværs af køn, alder, interesser, værdier og baggrund. Der arbejdes på at eleven bliver præsenteret for så mange forskellige elevtyper som muligt, og får en forståelse for at selvom man er anderledes er man en vigtig del af skolens elever.

Vi lægger vægt på en udviklende og god tone og adfærd.

Hvad gør den enkelte:

Hvis du oplever at der er en der bliver mobbet skal du henvende dig til en af skolens medarbejdere. Det gælder uanset om det er dig der bliver mobbet eller om det er en anden, det går ud over.

 

Hvad gør vi:

Konflikter mellem elever kan opstå, men det er vores forpligtelse at opdage og tage hånd om konflikter, der kan udvikle sig til mobning.

Den medarbejder der får kendskab til mobning, bringer det videre til kontaktlæreren. Hvis det sker på et tidspunkt hvor kontaktlæreren ikke er til stede skal vagterne tage sig af det.

Kontaktlæreren holder møde med de implicerede parter, og sikre sig ved opfølgning at tingene er løst.

Hvis det gentages bliver ledelsen og forældrene inddraget.

Der kan sættes regler for adfærd for den der mobber, og der kan laves sanktioner. Disse skal gøres klart for de implicerede forældre og elever.

 

Dhe 1. august 2021

Gymnastikken bringer os sammen i et stort fællesskab
Sofie – 10.klasse
Se mere her

MENU