Dansk + Matematik BOOST

 

Dansk Boost og Matematik Boost

Som noget nyt tilbyder DHE Dansk og Matematik Boost. Det er ment som en ekstra hjælp til elever der har brug for et fagligt boost.

Dansk Boost

Faget er ikke et valgfag, men det er et fag, der skal tilbydes de elever, som har vanskeligheder i et eller begge af de pågældende fag.

Ønsket er via ekstra timer i dansk at øge den enkelte elevs læringsmuligheder og dermed også at forbedre elevens chancer for at bestå enten FP9-prøverne eller FP10-prøverne.

Faget varetages af lærere, der i forvejen underviser på årgangen i dansk, så lærerne er bekendt med elevens forudsætninger og derved har lettere ved at tilrettelægge undervisningen.

Indholdet i Dansk Boost afspejler den daglige undervisning. Timerne bruges til at uddybe pensum, dvs. bruge mere tid på en given tekst. Tid og gentagelser er nøgleordene.

Ligeledes skal der være fokus på at dygtiggøre eleverne i at bruge IT-hjælpemidler (bl.a. CD-ord), samt træne de grundlæggende færdigheder inden for retskrivning.

I 9. klasse får man to timers ekstra dansk, hvis man ikke har valgt tysk. Det samme gør sig gældende i 10. klasse.

Matematik Boost

Matematik Boost foregår i undervisningen på et mindre hold, hvor der vil være en ekstra lærer tilknyttet klassen i halvdelen af tiden.

I løbet af dette skoleår vil vi have lærere med diplommodul i skriftsprogsvanskeligheder og talblindhed.

Reader Interactions

Jeg er blevet meget mere åben af at være på efterskole
Karoline – 10. klasse
Se mere her

MENU