DHE søger ny forstander

Den danske Design- og Håndværksefterskole søger ny forstander.
Da vores forstander går på pension, søger vi en nærværende og synlig leder, som brænder for efterskolelivet.
DHE er en Grundtvig-Koldsk efterskole, hvor kreativ, boglig og aktiv undervisning indgår i et unikt samspil. På DHE er vi alle en del af et stort og trygt fællesskab, og vi værner om den enkeltes ret til at være den, man er.

DHE er økonomisk velfunderet, har stor elevsøgning og rigtig gode rammer for undervisning. Vi har flotte elevværelser og skønne  fællesarealer. Skolen har nyt køkken, ny administration, nye lærerfaciliteter, to haller med springcenter, og der arbejdes i øjeblikket med planlægning af renovering/nybygning af faglokaler.

Vi søger en forstander der:

 • Har solid ledererfaring
 • Har rod i skoleverdenen og gerne i den frie skoleform
 • Kan gå forrest med fortælling, sang og andre former for oplysning og oplivning, som er en vigtig del i dannelsen af de unge mennesker på vores skole
 • Kan videreføre og have respekt for det stabile og velfungerende grundlag, der er på DHE og samtidig – sammen med bestyrelsen – være visionær og sætte nye spor
 • Støtter op om og viderefører ligevægten mellem det boglige, det kreative og gymnastikken
 • Kan styrke fællesskabsfølelse, nærvær og tillid blandt elever, forældre, ansatte og bestyrelse
 • Er en tydelig, ordentlig og åbent kommunikerende leder, som samtidig besidder modet til at uddelegere ansvar, vi kan vokse med
 • Sætter pris på og kan se potentialet i en mangfoldig flok, både når det gælder medarbejdere og elever
 • Altid har døren åben og er klar til at sparre, når der er brug for det
 • Kan lave et fint og tæt parløb med viceforstanderen
 • Har økonomisk indsigt og kan videreføre en sikker drift af skolen

DHE tilbyder:

 • En dygtig, engageret og loyal personalegruppe
 • Evt. job til medfølgende partner
 • En skole, hvor det personlige og ligeværdige møde mellem unge og voksne vægtes højt
 • En skole med 9. og 10. klasser i undervisningsfaciliteter af høj kvalitet
 • En velfungerende skole med god økonomi og de bedste muligheder
 • Mulighed for at bo i en dejlig forstanderbolig
 • Ansættelse vil ske i henhold til organisationsaftalen for ledere ved Frie Grundskoler mv. af 16. april 2019.

Vi ser gerne, at ansøgere til stillingen har besøgt DHE inden ansøgningsfristens udløb.

For at lave aftale her om og for yderligere info, kontakt da bestyrelsesformand Steen C. Madsen på tlf. 40 80 79 40.

Ansøgningen sendes til: job@dhe.dk
Ansøgningsfrist: søndag 25. april 2021.
Der afholdes samtaler i uge 18.
Vi ønsker stillingen besat til 1. august 2021.

Vi har valgt DHE på grund af kreativiteten, gymnastikken og det store fællesskab
Julie og Oline – 10. klasse
Se mere her