Kontaktinfo

 

Kontaktinfo

Herunder følger en liste over kontaktlærerne og deres kontaktinformationer.

Irene Christiansen: ic@dhe.dk

Bodil Kassen: bk@dhe.dk

Bo Møller: bm@dhe.dk

Christina Kolby: ck@dhe.dk

Hanne Andersen: ha@dhe.dk

Joan Thorup: jt@dhe.dk

Annemarie Hansen: ah@dhe.dk

Lasse Søndergaard: ls@dhe.dk

Lene Mauritzen: lm@dhe.dk

Lene Østergaard: loe@dhe.dk

Steffen Fjordside: sf@dhe.dk

Marianne Lind: ml@dhe.dk

Mads Møller: mm@dhe.dk

Morten Flindt: mf@dhe.dk

Søren Dybdal: sd@dhe.dk

Winnie Brogaard: wb@dhe.dk

Kathrine Nørgaard: kn@dhe.dk

Christina Skåning. cs@dhe.dk

Kristian Ricken krr@dhe.dk

Nikolaj Andersen na@dhe.dk

Lasse Fredriksen la@dhe.dk

Lærerne rykker os helt vildt og giver os udfordringer!
Alberte – 10. klasse
Se mere herDHE-image-holder


DHE-image-holder


DHE-image-holder


DHE-image-holder


DHE-image-holder


DHE-image-holder


DHE-image-holder


DHE-image-holder

Reader Interactions

Lærerne rykker os helt vildt og giver os udfordringer!
Alberte – 10. klasse
Se mere her

MENU