Efterskole med Gymnastik og sammenhold

Gymnastik er med til at danne rammen for det store fællesskab på DHE igennem sjove og svedige timer. Spring ud i det og få en svedig oplevelse!

Det handler ikke om at være den bedste, men at gøre sit bedste, og det forventer vi, at alle gør i gymnastiktimerne.

Om du har lavet gymnastik før eller ej, så er der plads til dig. Fra dag et får alle en oplevelse af at kunne være med.

Når der er fællesgymnastik, lægger vi vægt på bevægelsesglæde i form af lege, koordination, kondition og styrke. Allerede tidligt på året arbejder vi på fællesserier til opvisningsprogrammet.

Vi arbejder med grundgymnastik, hvor vi får styr på, hvad kroppen kan. Den daglige træning består af tekniske, styrkemæssige og motoriske øvelser samt lege.

Pige- og drengegymnastik er både for den øvede og for den, som aldrig har prøvet det før. Vi går meget op i at give hver enkelt elev en god og lærerig oplevelse.

Vi træner målrettet mod et opvisningsprogram, hvor de indøvede serier af forskellig karakter fra dagligdagens timer bruges.

I løbet af skoleåret laver vi ca. 15 - 18 opvisninger, hvor vi er ude i omegnens haller. De fleste opvisninger er i marts og april måned.

  • Vi går i dybden med detaljerne og teknikken, derfor indgår styrke- og motorisk træning som en stor del af undervisningen.
  • Vi arbejder på alle niveauer, hvad enten du er nybegynder eller øvet.
  • Vi arbejder intenst og målrettet med individuelle målsætninger.

Spring indgår som en vigtig del af opvisningsprogrammet, og vi lægger vægt på, at alle får mulighed for at vise, hvad de kan.

Man er en stor familie heroppe! Alle kan snakke med hinanden
Patrick – 10. klasse
Se mere her

MENU