Efterskoleår med linjefaget Jægerhåndværk

I linjefaget Jægerhåndværk gør man sig klar at aflægge jagtprøven i foråret

Det sker med udgangspunkt i teoribogen ”Jagttegnsbogen” fra Institut for Jagt. Bogen giver dig et indblik i det pensum, som den teoretiske prøve baseres på. Herunder vildtkending, vildtbiologi, love og regler, våbenkendskab og ammunition, jagtformer og sikkerhed. Derudover vil der være praktisk undervisning i form af våbenbetjening, afstandsbedømmelse til vildt samt skydning med haglgevær.

Gennem undervisning vil du desuden blive introduceret til forhold, som er brugbare, når man er ny-jæger: Hvordan forholder man sig til nedlagt vildt? Hvordan tilbereder man vildtet? Påklædning og jagttøj? Opførsel på jagt? Herunder jagtetiske regler og jagtetikette. Hvordan kommer man i gang med de forskellige jagtformer? Valg af jagthund?

Består du jagttegns-prøven vil det give dig ret til at anskaffe et haglgevær, hvorefter du skal aflægge en skydeprøve, inden du må gå på jagt. Denne del er IKKE en del af linjefaget Jægerhåndværk, men der vil blive brugt tid til at klargøre dig til skydeprøven.

I linjefaget Jægerhåndværk har vi god tid til at komme igennem pensum, og faget er både for drenge og piger!

Vi er et stort fællesskab og klikker rigtig godt sammen.
Lasse – 10. klasse
Se mere her

MENU