DHE´ bestyrelse

Både skolens ledelse og de øvrige medarbejdere har et meget tæt og loyalt samarbejde med bestyrelsen.

Det er væsentligt, at bestyrelsen er velinformeret om vigtige begivenheder på efterskolen og føler sig velkommen i skolens dagligdag.

Bestyrelsen vælges af Generalforsamlingen, jf. skolens vedtægter.

Vi har juni 2017 fået ny bestyrelse:

Formand
Steen Madsen
Mail: formand@dhe.dk

Næstformand
Uffe Beck Christensen

Bestyrelsen består ydermere af

Jino Bruun
Kirsten Gamborg Andersen
Nils Frederiksen
Lisbeth Nørtoft
Asger Andreasen

Suppleanter
Jesper Poulsen og Lissi Kjær

Gymnastikken bringer os sammen i et stort fællesskab
Sofie – 10.klasse
Se mere her

MENU