Personalet på DHE

Vi er et stort fællesskab og klikker rigtig godt sammen.
Lasse – 10. klasse
Se mere her