Praktiske oplysninger

 

Praktiske oplysninger

Morgenen:

Eleverne går på morgentur til stenen i fredsskoven kl. 7.15-7.25.  Kl.  7.20- 7.50 er der morgenmad og kl. 8.00 starter undervisningen.

 

Sygdom:

Hvis en elev bliver syg, skal vedkommende selv kontakte vagtlæreren. Syge elever vil blive tilset af Annemarie og må ikke modtage besøg af andre elever. Når en elev er sengeliggende, gælder dette indtil næste morgen. Værelseskammeraten sørger for mad fra spisesalen. Bakken med service bringes tilbage til køkkenet i samme spisepause. Mette kan give tilladelse til, at eleven står op eller tager hjem i sygdomsperioden. Tid hos lægen aftales med Mette inden klokken 9.00.

 

Besøg udefra:

Man må modtage besøg af sin nærmeste familie eller venner. Besøg aftales i god tid med den vagthavende lærer. Forældre er altid velkomne.

 

Intern besøgsordning:

Besøgsordningen starter efter efterårsferien. Der er besøgsaften hver 3. uge. Besøgstiden varer fra 19.30 og indtil aftensamlingen. Dørene skal være ulåste, når man er på værelset i besøgstiden.

 

Skolens miljø:

Det forventes at alle viser ansvarlighed over for skolens inventar og omgivelser. Eleverne skal være med til at holde skolen ryddelig og pæn. Eksempelvis må der ikke efterlades popcorn og lign. på gulvet. Papirkurvene skal benyttes, hynderne skal blive i stolene og fodtøj må ikke sættes op på bordene.

 

Færdsel uden for skolens område:

Ønsker man at forlade skolens område, skal dette aftales med en lærer/ medarbejder, og tidsrum + initialer føres i ”gå i byen”-mappen.

 

Bøger:

De udleverede bøger samt højskolesangbogen skal indbindes. Løse bøger og skolesager må ikke ligge og flyde på gangene, men kan opbevares på egen hylde i reolen (dueslag). Reolen skal tømmes hver fredag inden hjemrejse.

 

Elevbank:

Eleverne opfordres til at benytte skolens elevbank, som er åben i middagspausen på hverdage. Evt. tab ved tyveri kan ikke erstattes. Hold skabet og værelset aflåst, når det forlades.

 

Musik på værelset:

Eleverne må have musikanlæg på værelserne. Der SKAL tages hensyn til omgivelserne! I stilletimen må der kun lyttes til musik o.l. gennem høretelefoner. Al musik skal være slukket kl. 22.30. Overtrædes dette, risikerer eleven at få sit anlæg inddraget eller blive bedt om at tage det med hjem. Vi opfordrer til at ipods og mobiltelefoner opbevares aflåst.

 

Computere og mobiltelefoner:

Mobilen skal forblive på værelset eller afleveres i kassen i undervsinings lokalet. Mobiltelefoner må medbringes på ture med skolen, hvis man har fået tilladelse. I undervisningen og i stilletimen er computere udelukkende til lektiebrug. Computere må under ingen omstændigheder bruges efter 22.30.

Overtrædes disse retningslinier, vil eleven få en konsekvens/ praktisk arbejde/ cykeltur.

 

Lys, varme og vand:

Husk at slukke lyset, når værelset forlades. Radiatorsystemet må max. stilles på 2. Spar på det varme vand, det er en af de dyreste ressourcer vi har.

 

Vask af tøj:

Eleverne kan købe poletter og sæbe i automaten. Vask foregår på eget ansvar. Vis hensyn, ryd op!

 

Værelserne:

Værelserne skal holdes i orden hele dagen. Der skal være ryddet op i garderobe såvel som på hylder og bord. Der skal altid benyttes både mellemmadras, sengetøj og eget lagen i sengen. Sengen skal reddes pænt hver dag. Ved ophængning af plakater o.l.: brug ikke tape på vægge, karme og lofter!
BANKE PÅ….. Respektér andres privatområder.

 

Værelsesindretning:

Sengene må IKKE placeres under vinduet af hensyn til varmecirkulation og brandhensyn. Al inventar på værelset skal behandles med omtanke. Man er økonomisk ansvarlig for evt. skader.

 

Afrejse til weekend:

Hjemrejse til almindelig weekend foregår fredag efter kl. 15.50. Hvis man får fri før normal tid, skal man have rengjort sin del af værelset! Når begge værelseskammerater rejser hjem på weekend eller ferie, lukkes og slukkes for radiator, lys og vækkeur. Nøgler kan afleveres i nøgleskabet.

 

Søndag aften

Det er forældrenes ansvar at ringe til vagtlæreren søndag aften mellem 18 og 21, såfremt eleven ikke kommer søndag aften.

 

Fritagelse for undervisning:

Fritagelse for undervisning kan kun ske efter aftale mellem hjem og skole. Gælder det en enkelt dag, kan det aftales med kontaktlæreren. Gælder det mere end en dag samt fredage, skal det aftales med forstanderen.

 

Lektielæsning:

Der er lektielæsning fra kl. 18.45-19.30. Eleven skal i hele det tidsrum være på eget værelse eller i lektiecafeen, lokale 2,3 eller 4. Der skal være arbejdsro. Der må ikke tages bad el. soves i stilletimen. Har man ingen lektier, skal man bruge tiden til at læse. Er man ikke på eget værelse, får man en cykeltur.

 

Tekøkken:

Elkedel, kaffemaskine og brødrister må kun benyttes i tekøkken. Ingen elektriske køkken apparater må benyttes på værelset. Enhver er ansvarlig for at rydde op efter sig.

 

Aftensamling og godnat:

Aftensang og forfriskning kl. 21.30. Man skal være på sit eget værelse kl. 22, herefter kommer lærerne rundt, tjekker oprydning og siger godnat. Senest kl. 22.30 ligger man i sin seng. Lyset slukkes kl. 23.00.

 

Haller:

Der skal benyttes indendørssko med såler, der ikke laver mærker. Ved boldspil skal nettene bag målet være trukket ud. Ingen sodavand og slik i hallerne. Se særlige regler for brug af springredskaber.

 

Cykel:

Cyklen skal være på den anviste plads i cykelskuret, og altid i køreklar stand. Husk lys i lygtetændingstiden. Når eleverne cykler på fælles ture, SKAL der benyttes cykelhjelm. Man låner ikke andres cykler uden tilladelse.

 

”Cykelturen”:

Har man fået en cykeltur, skal den afvikles indenfor 1 uge. HUSK CYKELHJELM.

Alle elever skal hver dag holde sig ajour med dagsprogrammet på infoskærmen.

Fællesskabet er mega godt, og man får en masse nye venner
Silas – 10. klasse
Se mere herDHE-image-holder


DHE-image-holder


DHE-image-holder


DHE-image-holder


DHE-image-holder


DHE-image-holder


DHE-image-holder


DHE-image-holder

Lærerne rykker os helt vildt og giver os udfordringer!
Alberte – 10. klasse
Se mere her