Uddannelsesvejledningen på DHE

Det er vores mål at hjælpe vores elever med at træffe et selvstændigt og kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg med udgangspunkt i den enkeltes personlige interesser og kompetencer.

Alle elever tilbydes individuelle vejledningssamtaler og informeres om de forskellige erhvervsuddannelser og gymnasiale ungdomsuddannelser. Alle deltager i Ung-til-ung-vejledning og i en Karriereaften, hvor forældre fortæller om deres arbejde og uddannelse.

I praksis varetages uddannelsesvejledningen og tilmeldingen via www.optagelse.dk af Christina Skaaning, Christina Skaaning og Bo Møller, men på efterskolen afklares mange elever også i samtalerne med kontaktgruppelærerne, i de forskellige undervisningssituationer eller i skolens værksteder, hvor eleven måske har et ganske særligt talent eller et godt håndelag.

Alle elever i 10.klasse skal deltage i obligatorisk brobygning og udarbejde en Innovations-Brobygnings-Opgave, der handler om idégenerering i samarbejde med en virksomhed eller en forening.

På DHE har vi ikke en praktikuge, så vi opfordrer vores elever til at søge erhvervspraktik i en skoleferie.

Efterskole har været et mega godt valg for mig.
Pouline – 10. klasse
Se mere her

MENU