Værdigrundlag for Den danske Design- og Håndværksefterskole 

Den danske Design- og Håndværksefterskole er inspireret af Grundtvig og Kold, og er et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et ligeværdigt samspil.

Vi tror på, at når man gør sig umage med alle aspekter af livet på skolen, vil både den enkelte og fællesskabet vokse og udvikle sig i en positiv retning.

Med et engagerende nærvær vil alle opleve, at der er respekt omkring den enkeltes ret til at være den, man er. Man er værdifuld for fællesskabet og vil møde andre, der vil engagere sig for at styrke den enkeltes selvindsigt og dannelse.

Alle vil opleve kreative skabelsesprocesser i mange former og igennem mange udtryk. Den enkelte vil opleve, at uanset evner vil man igennem skoleforløbet udvikle sig bogligt, aktivt og kreativt samt få forståelse for mulighederne inden for sit fremtidige potentiale.

 

Vi har valgt DHE på grund af kreativiteten, gymnastikken og det store fællesskab
Julie og Oline – 10. klasse
Se mere her

MENU