Tryk Enter for at søge eller ESC for at afslutte

Filtning

Gennem udfordringerne i den tekstile designproces får du mulighed for at opleve arbejdsglæde, fællesskab og følelsesmæssigt engagement.

Ved skabende håndværksmæssigt arbejde opnår du erfaringer og bliver i stand til at overskue samspillet mellem forestilling, planlægning og udførelse.

Du kommer til at udvikle færdigheder i at formgive og fremstille ting, der har æstetisk og funktionel værdi.

 

Vi har valgt DHE på grund af kreativiteten, gymnastikken og det store fællesskab.

Julie & Oline, 10. klasse

Derved udvikler du tillid til egen formåen og erkender værdien af æstetisk praktisk arbejde. I henhold til faghæfte 9 – Håndarbejde – skal du tilegne dig kundskaber og færdigheder, der sætter dig i stand til at arbejde med fladefremstilling, herunder filtning.

Endvidere skal du kunne arbejde selvstændigt med design og eksperimentere med materialer og teknikker ud fra egne ideer og erfaringer.

Følg med: