Efterskoleår med jagtlære og jagttegn

Jagt er et valgfag, hvor du skal stifte bekendtskab med mange af naturens glæder og ender med et jagttegn.

Du bliver undervist i en grundlæggende viden inden for vildt, jagtvåben, vildtpleje, jagtens udøvelse, jagthunde, love og bekendtgørelser, etik og praktisk omgang med haglgeværer.

Opnåelse af denne viden skal bevirke, at du består jagtprøven om foråret.

Vi har valgt DHE på grund af kreativiteten, gymnastikken og det store fællesskab
Julie og Oline – 10. klasse
Se mere her

MENU