Efterskoleår med Cambridge Engelsk på DHE

Valgfaget Cambridge Engelsk ender ud i et internationalt anerkendt CAMBRIDGE-CERTIFIKAT.

You will love it!

Cambridge Engelsk kan du vælge, hvis du skal gå i 10. klasse, og hvis du tager Sprog sporet ”Engelsk/Cambridge engelsk”.

På sporet vægter vi engelsk højt og det er oplagt for dig, som ønsker en international fremtid.

Du får 4 lektioner i ugen med Cambridge.

Du skal vælge Cambridge engelsk fordi du....

 • ønsker at blive klogere på Britisk kultur
 • vil udvide dit engelske ordforråd markant og styrke dine kommunikative kompetencer
 • gerne vil træne din forståelse af det talte sprog
 • vil lære at søge vigtig information i aktuelle avisartikler og andre autentiske tekster
 • vil lære at skrive forskelligartede tekster
 • ønsker at arbejde intensivt med engelsk og have et internationalt bevis på, at du mestrer sproget

Cambridge Engelsk på DHE

Med Cambridge får du UNDERVISNING hvor

 • undervisningen udelukkende foregår på engelsk og med engelsk materiale
 • undervisningen er gymnasie- og handelsskoleforberedende. Du vil i nogle bestemte uger modtage undervisning på HHX i Skjern.
 • du ønsker et godt supplement til den daglige engelskundervisning, fordi det udvider hverdagssprog, ordforråd og præcision.
 • du får en international ”pen-friend” f.eks fra Spanien

Med Cambridge på B2 First-niveau kan du få du et CAMBRIDGE-CERTIFIKAT som

 • viser, at man sprogligt er kvalificeret på et givent niveau.
 • giver mulighed for optagelse på danske og internationale gymnasier.
 • anerkendes af danske og internationale arbejdspladser som sprogligt kvalificerende.
 • åbner for studievisum til flere lande

Vælger du faget Cambridge engelsk kan du tage en eksamen. Eksamen bliver varetaget af Studieskolen i København, som administrerer al Cambridge engelsk i Danmark. Det betyder, at det ikke er din lærer, der eksaminerer dig men censorer fra Studieskolen. Eksamen er både mundtlig og skriftlig. Prøven varer ca. 4 timer. Det er University of Cambridge der udsteder dit certifikat og bliver sendt til din hjemmeadresse midt juli.

Såfremt du ønsker at tage den valgfrie eksamen er der en egenbetaling på ca. 2.275 kr. - et gebyr, der opkræves af University of Cambridge, som dækker afholdelse af eksamen samt udstedelse af certifikat.

Har du lyst til at teste dit eget niveau, for at se om Cambridge English First er noget for dig, kan du tage en gratis online test her:

-> Link til test

Vælg både ”General English Begin test” & “For Schools Begin test”. Så får du to resultater, der kan være med til at give dig et fingerpeg om dit eget niveau.

Du skal helst opnå følgende resultat:

Your score means you might be ready to prepare for Cambridge English: Preliminary (PET), First (FCE) or Advanced (CAE).

 

Efterskole har været et mega godt valg for mig.
Pouline – 10. klasse
Se mere her

MENU