Kreativt valgfag

Bag skolen står landsorganisationen Dansk Husflidsselskab. DHE Skjern Efterskole er en grundtvig/koldsk efterskole, der arbejder for ansvarlighed og åbenhed, med rod i en grundtvigsk forståelse af kristendom, historie og dansk kultur. Gennem fortælling, foredrag og sang vil vi udvikle evnen til at lytte og engagere sig. Gennem arbejdet med husflid vil vi lade eleven opleve nye sider af sig selv og fremme evnen til at udtrykke sig alsidigt – ikke blot i ord men også med håndens arbejde. Gennem gymnastik og idræt vil vi stimulere elevens bevægelsesglæde, styrke den fysiske udvikling samt søge resultater, der kommer til at stå som personlige sejre. Samlet ønsker vi at udvikle selvværd, selvtillid og selvstændighed inden for rammerne af et forpligtende fællesskab.

Efterskole har været et mega godt valg for mig.
Pouline – 10. klasse
Se mere her

MENU