Efterskole med valgfaget Filtning

Gennem udfordringerne i den tekstile designproces får du mulighed for at opleve arbejdsglæde, fællesskab og følelsesmæssigt engagement.

Ved skabende håndværksmæssigt arbejde opnår du erfaringer og bliver i stand til at overskue samspillet mellem forestilling, planlægning og udførelse.

Du kommer til at udvikle færdigheder i at formgive og fremstille ting, der har æstetisk og funktionel værdi.

Derved udvikler du tillid til egen formåen og erkender værdien af æstetisk praktisk arbejde. I henhold til faghæfte 9 – Håndarbejde – skal du tilegne dig kundskaber og færdigheder, der sætter dig i stand til at arbejde med fladefremstilling, herunder filtning.

Endvidere skal du kunne arbejde selvstændigt med design og eksperimentere med materialer og teknikker ud fra egne ideer og erfaringer.

Der er altid en man kan snakke med – og det er bare trygt!
Mie – 10. klasse
Se mere her

MENU