Efterskole med traditionel Smedning

Undervisningen tager sigte på, at du får kendskab til varmeforarbejdning af jern og stål i traditionel opbygget smedje med esse og armbolt.

Der vil i forløbet blive gennemgået forskellige grundlæggende teknikker inden for stokning, tynding, lokning, svejsning og hærdning. Du får mulighed for at udtrykke dig frit, kreativt og individuelt inden for henholdsvis fast stillede opgaver og frit valgte opgaver. Eksempler på forskellige muligheder: lysestager – beslag – mejsler – knivblade. Fællesprojekter: Der kan indgå større eller mindre fællesprojekter i undervisningen. Disse er ikke elevfinansieret og forbliver på skolen.

Gymnastikken bringer os sammen i et stort fællesskab
Sofie – 10.klasse
Se mere her

MENU