Tryk Enter for at søge eller ESC for at afslutte

Elevinfo

Elev på Efterskolen for
kreativ og aktiv udvikling

Kom og få 189 nye venner og bliv en del af det store fællesskab som efterskolen tilbyder.

Hvad kræver det egentlig af MIG at være elev på DHE?
Vi tænker, at det er vigtigt for dig, at du lige kender lidt til os, inden du sætter kursen mod DHE.

Vi kan garantere dig dit livs bedste år, men det vil kræve noget af dig:

 • Du vil møde andre unge, som står et sted i livet,
  hvor de er klar til at slippe folkeskolen eller friskolen,
  og som nu har besluttet sig for at prøve noget helt andet
 • Du vil være meget væk hjemmefra
 • Du kan risikere at få venner for livet
 • Du vil helt sikkert ikke altid få din vilje, men skal finde
  løsninger med din værelseskammerat
 • Du skal følge nogle regler, for at vi kan være næsten
  200 mennesker i samme hus
 • Du vil blive udsat for forstyrrelser af en masse voksne,
  der gerne vil dig
 • Du kommer udfor et reality tjek.
  Her møder du et andet liv, end det du har været vant til
 • Du skal kunne se mulighederne i udfordringerne
  – al begyndelse kan være svært
 • Du skal være sej på de dage, hvor skyerne hænger lidt tungt over dig
 • Du vil komme til at elske din beslutning, og den vil forandre dig

Vi kunne blive ved, men vi er sikre på, at det er nogle af de emner, som mange tidligere DHE’er har taget med sig, og som samler dem år efter år. Nemlig følelsen af, at man var en del af noget større end sig selv.

”Man skal turde være sig selv, uden at være sig selv nok”

Uddannelses-
vejledningen på DHE

Det er vores mål at hjælpe vores elever med at træffe et selvstændigt og kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg med udgangspunkt i den enkeltes personlige interesser og kompetencer.

Alle elever tilbydes individuelle vejledningssamtaler og informeres om de forskellige erhvervsuddannelser og gymnasiale ungdomsuddannelser. Alle deltager i Ung-til-ung-vejledning og i en Karriereaften, hvor forældre fortæller om deres arbejde og uddannelse.

I praksis varetages uddannelsesvejledningen og tilmeldingen via www.optagelse.dk af Christina Skaaning, Christina Skaaning og Bo Møller, men på efterskolen afklares mange elever også i samtalerne med kontaktgruppelærerne, i de forskellige undervisningssituationer eller i skolens værksteder, hvor eleven måske har et ganske særligt talent eller et godt håndelag.

Alle elever i 10.klasse skal deltage i obligatorisk brobygning og udarbejde en Innovations-Brobygnings-Opgave, der handler om idégenerering i samarbejde med en virksomhed eller en forening.

På DHE har vi ikke en praktikuge, så vi opfordrer vores elever til at søge erhvervspraktik i en skoleferie.

For dig der vil i 9. klasse

Et eller flere efterskoleår er det mange kigger tilbage på som den bedste tid i deres liv.

Du har ligesom i folkeskolen de obligatoriske fag som dansk, matematik og engelsk. Derudover undervises du i fysik/kemi, biologi, geografi, samfundsfag, historie og kristendom.

Du kan også vælge tysk, men dette er ikke obligatorisk.

Ønsker du ligeledes en dybere formålsbeskrivelse af de forskellige fag, tryk da på følgende link:

Formålsbeskrivelser 12 – 13 og Formålsbeskrivelser for alternative uger

Du skal ydermere være opmærksom på, at gymnastik og fortælling også indgår som en del af dit skema.

For dig der vil i 10. årgang

Her lancerer vi et nyt meningsfyldt og super elevant undervisningstilbud. Vi kalder det for DHE VÆRk. Se mere under fanen DHE VÆRk

Følg med: