Tryk Enter for at søge eller ESC for at afslutte

DHE VÆRk

Et nyt undervisningstilbud på DHE:

VÆRk betyder frembringelse.

Vores overordnede mål med VÆRk undervisningen er bl.a. at skabe indre motivation og selvindsigt så vores elever fremadrettet vil møde fremtiden med åbent sind og mod på livet.

Alt i alt vil vi gerne, at vores elever kender deres værd og deres kompetencer, når de er færdige med et efterskoleår på DHE.

Undervisningen består af 5 VÆRk

VÆRk 1 og 5 er for både 9. klasse og 10. årgang. VÆRk 2,3 og 4 er kun for 10., og her har 9. klasse obligatoriske fag.

10. årgang går ikke til FP10 og 9. klasse aflægger en fuld FP9

VÆRk 1

 • er for både 9. og 10. og det kalder vi for “På Sporet”

Her skal du forholde dig til din fremtid og spore dig ind på hvilken ungdomsuddannelse du vil vælge, når du er færdig på DHE.

Gymnasial retning:

 • Design / Kunst
 • Naturvidenskabelig
 • Mennesker / Sprog
 • Iværksætteri / Entreprnørskab

Erhvervsrettet:

 • Motor
 • Metal
 • Træ
 • Gastronomi

VÆRk 2

 • er for 10. årgang og det kalder vi for “De Syv”

Her vil du i løbet af efterskoleåret møde alle alle fagene:

 • Sprog og kulturforståelse
 • Bæredygtighed
 • Håndværk
 • Den virkelige verden
 • Design og kreative processer
 • Teknologiforståelse
 • Filosofi / Psykologi

VÆRk 3

For 10. årgang og her arbejder du med de klassiske fag matematik, engelsk og dansk.

VÆRk 4

 • er for 10. årgang

Vi inddeler året i 4 perioder

Periode 1

Indvid – “jeg som mig i et fællesskab”

Livsfortællinger – dansk og matematik forløb – psykologi

Periode 2

Individ i en omverden “Mig og mit VÆRk”

Verdensborger – DHE indsamling – Frivillighed – Lederkursus indenfor de aktive og kreative fag.

Periode 3

Indiviv i en fremtid “Min fremtid”

Job og min uddannelse – brobygning – fremtiden

Periode 4

Årsværk / mesterværk “Mit efterskoleliv”

Bogligt, aktivt og kreativt indhold – DHE DNA

VÆRk 5

 • er for både 9. og 10

Livsoplysning, Folkelig Oplysning og Demokratisk Dannelse

Foredrag – fortællinger – sang – folkedans / Lancier – elevrådsmøder

Følg med: