Tryk Enter for at søge eller ESC for at afslutte

Ministerielle dokumenter, årsplan og dokumentation

Vi har herunder samlet alle dokumenter som forlanges af ministeriet, samt andre relevante dokumenter.

Årsplan 2023/2024

Her kan du hente årskalenderen for skoleåret 2023/2024. Med skolens årskalender får man en oversigt over de dage, weekender og uger, der er anderledes i forhold til den normale undervisning.
Årsplan 23-24 kan ses her

Endvidere kan du her nedenfor downloade den formelle årsplan, underskrevet af bestyrelsen

Underskrevet årsplan 2024 – 2025
Underskrevet årsplan 2023 – 2024
Underskrevet årsplan 2022 – 2023

Indholdsplan / formålsbeskrivelser

Her kan du se indholdsplan / formålsbeskrivelser for fag
og undervisning i almindelige og alternative uger i
skoleåret 2023-2024

Historie og Kristendomskundskab


Der er obligatorisk undervisning i historie, men Den danske Design- og Håndværksefterskole er efter §5a i “Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler” fritaget for at afholde prøver i disse to fag.
Opmærksomheden henledes på at der for 9. kl.-eleverne af Undervisningsministeriet udtrækkes et andet prøvefag i den humanistiske blok, således at der kan aflægges en fuld Folkeskolens Afgangsprøve

Springgymnastik på DHE

Springgymnastik på DHE

Karakterer

Via nedenstående link finder du Undervisningsministeriets hjemmeside med karakterer for DHE:

Bestyrelsens selvevaluering

Selvevaluering bestyrelse 2223

Skolens vedtægter

Vedtægter 2023

Arbejdsmiljø

Det fysiske arbejdsmiljø i form af A.P.V. (arbejdspladsvurdering) blev gennemført maj 2022.

Kortlægning af de psykiske arbejdsmiljø blev gennemført juni 2022.

Fødevarekontrol

Linket henviser til offentliggørelsen af kontrolrapporterne for skolens køkken. www.findsmiley.dk

UMV

Undervisningsmiljøvurdering

Opfølgnings- og handlingsplan på UMV

Uddannelsesplan

Uddannelsesplan på Den danske Design- og Håndværksefterskole

Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse

Forretningsorden

Her kan du downloade forretningsorden for bestyrelsen i den selvejende undervisningsinstitution, Den danske Design‐ og Håndværksefterskole i Skjern.
Hent forretningsorden

DHE´s Værdigrundlag

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil.

Vi tror på, at når vi forventer, at eleverne gør sig umage med alle aspekter i livet på skolen, vil både den enkelte og fællesskabet vokse og udvikle sig i en positiv retning.

Vi tror på, at med et engagerende nærvær vil eleverne opleve, at der er respekt omkring den enkeltes ret til at være, den man er. Den enkelte vil opleve, at man er værdifuld og vil møde voksne, der vil engagere sig i den enkelte for at styrke den enkeltes selvfølelse og dannelse.

Vi tror på, at på en kreativ efterskole, vil eleverne opleve kreative skabelsesprocesser i mange former og igennem mange udtryk. Den enkelte vil opleve, at uanset evner vil man igennem skoleforløbet udvikle sig kreativt samt få forståelse for mulighederne inden for sit fremtidige udviklingspotentiale.

Følg med: