Tryk Enter for at søge eller ESC for at afslutte

Boglige fag

På DHE rummer undervisningen i 9. klasse alle folkeskolens prøveforberedende fag, som herefter giver adgang til en gymnasial- eller håndværksmæssig uddannelse. Vi gør dog opmærksom på, at vi er fritaget for at afholde prøver i historie og kristendomskundskab.

  • Alle elever har som i folkeskolen, dansk, matematik og engelsk.
  • 9. klasserne undervises desuden i fysik/ kemi, biologi, geografi, samfundsfag, historie, idræt og kan ligeledes vælge tysk.
  • 10. årgang tilbydes DHE VÆRk – se under fanen DHE VÆRk

Som noget forskelligt fra folkeskolen har alle desuden gymnastik og fortælling. Gymnastikken er af stor betydning for eleverne, og der bruges meget tid herpå.

Følg med: