Tryk Enter for at søge eller ESC for at afslutte

Værdier

Værdigrundlag for DHE

Den danske Design- og Håndværksefterskole er inspireret af Grundtvig og Kold, og er et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et ligeværdigt samspil.

Vi tror på, at når man gør sig umage med alle aspekter af livet på skolen, vil både den enkelte og fællesskabet vokse og udvikle sig i en positiv retning.

Med et engagerende nærvær vil alle opleve, at der er respekt omkring den enkeltes ret til at være den, man er. Man er værdifuld for fællesskabet og vil møde andre, der vil engagere sig for at styrke den enkeltes selvindsigt og dannelse.

Alle vil opleve kreative skabelsesprocesser i mange former og igennem mange udtryk. Den enkelte vil opleve, at uanset evner vil man igennem skoleforløbet udvikle sig bogligt, aktivt og kreativt samt få forståelse for mulighederne inden for sit fremtidige potentiale.

Værdierne

På DHE er vi optagede af at kaste lys over det liv og den tilværelse, vi er blevet givet. Vi vil gerne forsøge at forstå det liv, vi lever. Det giver vores skoleform os gode forudsætninger for, fordi vi lærer, synger, spiser, bor og lever sammen på vores efterskole. I denne hjemlighed kan vigtige og vægtige samtaler løbende finde sted, og i dem og af dem kan vi hver især inspireres og blive klogere på vores egen og vores fælles tilværelse – skolens elever såvel som skolens voksne.

Vi gør os umage med at lave skole, som giver mening for de unge nu og her – lige der, hvor de er i deres liv. Samtidig – og derfor er vi også optagede af, at eleverne skal forstå sig selv i de historiske sammenhænge og fællesskaber, de er en del af. At vi står på skuldrene af mennesker, som vi deler sprog og livsvilkår med – og at vi i den visdom kan blive klogere på det nu, der er vores.

Skolens voksne bestræber sig på at være høje figurer i et åbent landskab for de unge mennesker. I nogle sammenhænge er vi undervisere og opdragere, mens vi på andre tidspunkter af døgnet møder eleverne menneske til menneske i ligeværdige samtaler om tilværelsen og det gode fællesskab. Vi tror på, at vi i relationen til og i dialogen med vores elever kan give dem muligheden for at begynde noget nyt – muligheden for at udvikle sig på nye måder og tage nye retninger i deres udvikling. Hver eneste dannende dag.

Sang og fortælling på DHE

 • Sang og fortælling er, for os, kulturbærende
 • Vi giver vores elever en del af vores fælles kulturarv igennem sang og fortælling
 • Fællesskabsfølelsen styrkes igennem fællessang og fælles fortælling

Ordentlighed i fællesskabet

 • Vi udviser respekt for hinandens holdninger og værdier
 • Vi arbejder på at alle tør ytre sig i forskellige fora
 • Vi inddrager elever og ansatte i dagligdagen
 • Vi italesætter skolens værdier og holdninger
 • Vi arbejder på at skabe relationer til hinanden, så DHE bliver et ”vi sted”.
 • Vi anerkender hinanden med et godmorgen, hej, godnat o.lign.

Efterskole med
Anti-mobbepolitik

På DHE har vi vedtaget en Anti-mobbepolitik

Hvad er mobning:

Det kan være svært at skelne mellem mobning og såkaldte almindelige konflikter og uvenskab.

For os er det mobning, når en elev gentagne gange bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere andre elever. Det er mobning når den ene part er svagere og bliver krænket.

Vi tager mobning meget alvorligt på DHE, og vil gøre alt hvad vi kan for at forebygge og behandle mobning.

Hvordan forebygger vi mobning:

Mobning forebygges ved øget kendskab til hinanden på tværs af køn, alder, interesser, værdier og baggrund. Der arbejdes på at eleven bliver præsenteret for så mange forskellige elevtyper som muligt, og får en forståelse for at selvom man er anderledes er man en vigtig del af skolens elever.

Vi lægger vægt på en udviklende og god tone og adfærd.

Hvad gør den enkelte:

Hvis du oplever at der er en der bliver mobbet skal du henvende dig til en af skolens medarbejdere. Det gælder uanset om det er dig der bliver mobbet eller om det er en anden, det går ud over.

Hvad gør vi:

Konflikter mellem elever kan opstå, men det er vores forpligtelse at opdage og tage hånd om konflikter, der kan udvikle sig til mobning.

Den medarbejder der får kendskab til mobning, bringer det videre til kontaktlæreren. Hvis det sker på et tidspunkt hvor kontaktlæreren ikke er til stede skal vagterne tage sig af det.

Kontaktlæreren holder møde med de implicerede parter, og sikre sig ved opfølgning at tingene er løst.

Hvis det gentages bliver ledelsen og forældrene inddraget.

Der kan sættes regler for adfærd for den der mobber, og der kan laves sanktioner. Disse skal gøres klart for de implicerede forældre og elever.

DHE 1. august 2021

Mad og holdning til
kost på vores efterskole

Kostpolitik

For os hænger god trivsel og indlæring sammen med god, sund og nærende mad.

Det er en selvfølge for os at prioritere madlavningen, så den giver eleverne de bedst mulige forudsætninger for god indlæring og det bedste ud af deres ophold på DHE.

Det gør vi blandt andet ved:

 • At tilbyde eleverne 6 måltider om dagen
 • Et faguddannet køkkenpersonale med lyst og passion for madlavning
 • At tage udgangspunkt i de officielle kostråd ved indkøb og tilberedning
 • At lave mad fra bunden af gode og friske råvarer

Vi inspireres af de officielle kostråd og med tanker på vores fremtid, har vi derfor valgt at have 1 kød fri dag om ugen, supplere mængden af kød og serverer retter med grønne alternativer.

Køkkenpersonalet:

 • Køkkenpersonalet bestræber sig på at lave god mad der gør eleverne glade og mætte, der samtidig giver eleverne den næring de har behov for.
 • Tager gerne en snak med eleverne om ideer til menuplan, fødselsdagsønsker, spørgsmål vedrørende kost eller bare en snak om hvad der rør sig hos eleverne.
 • Modtager gerne imod tips og elevernes gode opskrifter
 • Præsenterer frokosten og aftensmaden hver dag. Derudover skrives ugemenuen på infotavlerne rundt på skolen og i skoleplan.

Måltiderne:

Vores spisesal er indrettet lyst og hyggeligt og danner rammerne for stort set alle måltider. 

Ved alle hovedmåltider er det anrettet som buffet og alle måltider i løbet af dagen er tidsbestemt.

Til alle måltider er der tilbud om frugt og grønt. Udenfor tidsrummet har eleverne altid mulighed for at hente frugt og grønt i deres elevkøleskab.

Der serveres vand til alle måltider – morgenmad er inkluderet mælk.

Særlige kosthensyn:

Vi tilbyder også eleverne med særlige kostbehov et alternativ i bedst muligt omfang.

Ved kosthensyn med medicinske krav, skal der sendes en lægeerklæring på diagnosen til skolen.

Er eleven Vegetar, allergiker eller intolerant tager vi også hensyn til dette.

Alle former for kosthensyn skal gå gennem forældrene og skal meddeles inden ankomst til skolen til Marianne (køkkenlederen) på:

mk@dhe.dk

Køkkentjans:

KøkkenTjansen er sat i verden for at skifte fokus fra opvask og skrælning af løg til at give efterskoleeleverne en sjov og lærerig oplevelse, når de er i køkkenet. Målet med projektet er at øge den unges generations lyst og kompetencer indenfor madlavning. 

Det gør vi igennem en række kurser og workshops, hvor efterskolernes køkkenmedarbejdere inspireres og motiveres til at skabe en forandring, idet de bliver klædt på til at lave en sjov, pædagogisk og madfaglig Køkkentjans med eleverne i centrum.

Det håber vi giver eleverne mere lyst til at gå i køkkenet derhjemme og når de engang selv skal sørge for madlavningen.

Smiley ordning

Vi får årligt besøg af Fødevarestyrelsen.

Vi deltager i EU skoleordningen for frugt, grønt og mælk, der er støttet med EU midler.

Følg med: